மேகங்கள் மழையை உருவாக்குகின்றன.ஆனால்,அந்த மேகங்கள் எப்படி உருவானது?

நாம் அனைவருமே மழையை ரசித்திருப்போம்.அந்த மழையை தந்தருளும் மேகங்களை கண்டு பல கனாக்கள் கண்டிருப்போம்.நீங்கள் காதலிப்பவராக இருந்தால் ஏதேனும் ஒரு நேரத்தில் மேகங்களை போல மிதக்கும் உணர்வை கொண்டிருக்கலாம்.உங்கள் காதலியுடனோ அல்லது காதலுடனோ மேகங்களில் அமர்ந்து கொண்டு காதலிக்கும் கனவுகள் கூட…

Continue Reading
ஃபால்கான் ஹெவி-ஸ்பெஸ் எக்ஸ்-இன் மற்றுமொரு சாதனை
ஃபால்கான் ஹெவி ராக்கெட் Courstey:NASA

ஃபால்கான் ஹெவி-ஸ்பெஸ் எக்ஸ்-இன் மற்றுமொரு சாதனை

பிப்ரவரி 6,2018-ம் நாள் விண்வெளி மற்றும் விண்வெளி ஆய்வு மீது மோகம் கொண்டவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த நாளாகவே இருந்தது.எலன் மசுக் தலைமையிலான ஸ்பெஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய நீண்ட நாள் திட்டமான ஃபால்கான் ஹெவி ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக  விண்ணில் செலுத்தியது.இதன் மூலம் செவ்வாய் கோளிற்கு…

Continue Reading
நியுட்ரினோ-அறிவியல் ஆச்சர்யமா அல்லது புதிரா?
3D particles connection

நியுட்ரினோ-அறிவியல் ஆச்சர்யமா அல்லது புதிரா?

இந்த பிரபஞ்சம் முழுதும் மர்மங்களால் நிறைந்தது.உலகின் பெரும் அறிவியல் அறிஞர்களால் நினைத்து கூட பார்க்க இயலாதவாறு இருள் பொருள்களை (Dark Matter) கொண்டது.அப்படிப்பட்ட ஆச்சர்யங்களில் ஒன்று தான் நியுட்ரினோ(Neutrino).இயற்பியல்,வானியல் என பல்வேறு துறைகளின் உதவியுடன் நீயுட்ரினோக்களை கடந்து நூற்றாண்டு முதல் பலர்…

Continue Reading
Close Menu