இலவச மின்னூல் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்
மின்னூல் தரவிறக்கம் செய்ய சிறந்த 10 தளங்கள்

இலவச மின்னூல் தரவிறக்கம் செய்துகொள்ளுங்கள்

              இன்று உலகம் மிகவும் முன்னேறிவிட்டது. இணையம் என்ற ஒரு சொல் மனித இனத்தின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகிக்கிறது. உணவு முதல் படிப்புகள் வரை இணையம் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.…

Continue Reading

படிக்க வேண்டிய நூல்கள்-2018

இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.இந்த உலகம் பலவற்றை நமக்கு கற்று கொடுத்து அறிவை செழிப்புற வளர செய்கிறது .கடந்த காலம்,நிகழ்காலம்,வருங்காலம் இந்த உலகம் பெற்ற  தலைச்சிறந்த ஆசிரியர்கள் .ஆசிரியரின் முதன்மை நோக்கமும் அறிவை தருவதே.மொத்தத்தில் அறிவே அனைத்திற்கும் மூலம் என்பதை நாம்…

Continue Reading
Close Menu