உங்கள் கணினியை வேறு யாரும் உளவு (Spying) பார்க்காமல் தடுப்பது எப்படி ?
நன்றி : Richard Patterson

உங்கள் கணினியை வேறு யாரும் உளவு (Spying) பார்க்காமல் தடுப்பது எப்படி ?

      உங்கள் கணினியின் செயல்பாடுகளை மறைந்து இருந்து உளவுப் (Spy) பார்க்கும் மால்வேர்  (Malware - தமிழில் தீம்பொருள்) என்றுமே உங்களுக்கு ஆபத்தை விளைவிப்பவை தான். உங்களுக்கு எந்த வித முன்னறிவிப்பும் செய்யாமல், உங்களின் தகவல்களை அளித்துவிடுவோம் என்று…

Continue Reading

பிட்காயின்

பிட்காயின் என்பது 2009-ல் உருவாக்கப்பட்ட மெய்நிகர் நாணயம் ஆகும்.சடோஷி நாகமோட்டோ என்னும் முகமறியா நபரால் உருவாக்கப்பட்டது.இவர் யார் எங்கு உள்ளார் என்று யாருக்கும் இதுவரையில் தெரியவில்லை.குறியாக்க நாணயங்களில் ஒன்றான பிட்காயின் நடுநிலையாக்கப்படாத நாணயம் ஆகும்.பிட்காயின் நாணயம் பயனர் - பயனர் முறையில் இயங்குவதால் இதன்…

Continue Reading

குறியாக்க நாணயம்-பகுதி 2

குறியாக்கவியல்(Cryptography) குறியாக்க நாணயம் என்ற பெயரின் மூலம் இந்த "குறியாக்கவியல்" என்னும் சொல்லில் இருந்து வந்தது .பின் வரும் குறியாக்க நாணயம் பற்றிய கருத்தாக்கம் அனைத்தும் சிறு கதைகள் கொண்டே எளிமையாக புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதால் இங்கு தொழிநுட்ப விளக்கமாக…

Continue Reading

குறியாக்க நாணயம்(Cryptocurrency)-பகுதி 1

குறியாக்க நாணயம்(Cryptocurrency) குறியாக்க நாணயம்(Cryptocurrency) இணையத்தில் சில காலமாக தொடர்ந்து ஒலிக்கும் சொல்.சில காலம் நம் உலக பொருளாதாரத்தை ஒரு தொழிநுட்பத்தை கொண்டு முற்றிலுமாக மாற்ற முடியும் என்றால் யாரும் அதை ஏற்று கொண்டிருக்கமாட்டார்கள்.உலகில் உள்ள அனைத்து நாட்டு நாணயங்களயும் விடுத்து…

Continue Reading
Close Menu