முட்டை சைவமா? அசைவமா?
முட்டை சைவமா ? அசைவமா ?

முட்டை சைவமா? அசைவமா?

நம்மில் பலர்  முட்டை அசைவ உணவு என்றே கருதுகிறோம். நாம் பார்க்கும் படங்கள் முதல் படிக்கும் செய்தித்தாள் வரையில் அனைத்திலும் முட்டை அசைவ உணவாகவே சித்தரிக்க பட்டுள்ளன. ஆனால், அறிவியல் மேற்சொன்ன அனைத்தையும் உடைக்கிறது. முட்டை சைவம்  மற்றும் அசைவம்  என்று வாதிடுகிறது…

Continue Reading
Close Menu