தொழில்நுட்பம் என்பது, பொருட்கள் அல்லது சேவைகள் உற்பத்தி செய்ய பயன்படும் அறிவியல் நுட்பங்களின் தொகுப்பு. தொழில்நுட்பத்தை கணித்து படிப்பதோடு மட்டும் நில்லாமல் தொழில்நுட்பத்தை முழுமையாக புரிந்துக்கொள்ள உதவும் பக்கம் இது.

நீல ஒளிக் கதிர்கள் ( Blue Light ) – விளக்குகிறது The Science Way
நீல ஒளி கதிர்கள்

நீல ஒளிக் கதிர்கள் ( Blue Light ) – விளக்குகிறது The Science Way

நீங்கள் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் கைபேசியில் ( Smart Phone ) உள்ள நீல ஒளியால் உங்கள் கண்பார்வை போக வாய்ப்புள்ளதென ஆராய்ச்சிகள் சொல்கின்றன.

Continue Reading
மேகக் கணிமை  ( Cloud computing )
மேகக் கணிமை

மேகக் கணிமை ( Cloud computing )

நாம் பலரும் இன்று பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்பம் மேகக் கணிமை ( Cloud Computing ) ஆகும். இதன் இணையத்தில் மிக முக்கிய இடத்தை பிடித்து இருந்தாலும் இதைப்பற்றி இன்னும் பரவலாக பலர் அறிய வாய்ப்புகள் கிட்டவில்லை. இதை களையும் முயற்சி இந்த கட்டுரை.

Continue Reading
சினாப்சாட் தெரியுமா டூட் ?
சினாப்சாட்

சினாப்சாட் தெரியுமா டூட் ?

                              சினாப்சாட் - ஒரு மிக பிரபலமான புகைப்படம் மற்றும் குறுந்தகவல் பரிமாற்ற சமூக வலைத்தளம் ஆகும். சினாப்சாட்-ன் முக்கிய கருத்துப்படிவமே (Concept…

Continue Reading

கூகுள் மற்றும் அதன் தாய் நிறுவனமான ஆல்ஃபாபட்

ஆல்ஃபாபட், கூகுள்  மற்றும் பல நாம் நாள் தோறும் பயன்படுத்தும் கூகுள் நிறுவனம் கடந்த 2015-ம் ஆண்டு சில மாறுதலுக்கு உள்ளானது. அவை யாதெனில், அல்ஃபாபட் ( Alphabet) என்னும் தாய் நிறுவனத்தை அதன் நிறுவனர்களான செர்கே பிரின் மற்றும் லாரி…

Continue Reading
Close Menu