பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்

வேதியியல்

             வேதியியல் நோபல் பரிசை நோபல் தேர்வு குழு ( Swedish Academy of Sciences ) அக்டோபர் 3-ம் திகதி அறிவித்தது. இந்த பரிசின் ஒரு பாதியை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பிரான்ஸ் ஆர்னோல்டும் மற்றொரு பகுதியை மிஸ்ஸவ்ரி பல்கலைக்கழகத்தின் ஜார்ஜ் ஸ்மித் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் கிரிகோரி வின்டரும் பகிர்ந்துக்கொள்வார்கள். The Nobel Prize in Chemistry 2018 was divided, one half awarded to … Read moreபரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்