படிக்க வேண்டிய நூல்கள்-2018

இனிய ஆங்கிலப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.இந்த உலகம் பலவற்றை நமக்கு கற்று கொடுத்து அறிவை செழிப்புற வளர செய்கிறது .கடந்த காலம்,நிகழ்காலம்,வருங்காலம் இந்த உலகம் பெற்ற  தலைச்சிறந்த ஆசிரியர்கள் .ஆசிரியரின் முதன்மை நோக்கமும் அறிவை தருவதே.மொத்தத்தில் அறிவே அனைத்திற்கும் மூலம் என்பதை நாம்…

Continue Reading

இணைய கல்வி பயிற்றுவிக்கும் பத்து தளங்கள்

இணையம் மனிதனுக்கு கிடைத்த ஆக சிறந்த கருவிகளுள் ஒன்று.ஆக்க சக்தியையும் அழிக்கும் சக்தியையும் ஒருங்கே தன்னுள் கொண்ட இணையம் உலகின் மிக சிறந்த அறிவு கடலாக திகழ்கின்றது.இணையம் உலகில் கோடிக்கணக்கான கணினிகளையும் கோடிக்கணக்கான கைபேசிகளையும் ஏனைய பிற சாதனங்களால் இணைக்கப்பட்டவை.இணையம் டிம்…

Continue Reading
Close Menu