பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்
வேதியியல் நோபல் பரிசு வெற்றியாளர்கள்

பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்

             வேதியியல் நோபல் பரிசை நோபல் தேர்வு குழு ( Swedish Academy of Sciences ) அக்டோபர் 3-ம் திகதி அறிவித்தது. இந்த பரிசின் ஒரு பாதியை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பிரான்ஸ்…

Continue Reading
லேசர் கொண்டு மாற்றம் புரிந்தவர்கள்
இயற்பியல் - நோபல் பரிசு 2018

லேசர் கொண்டு மாற்றம் புரிந்தவர்கள்

        2018-ம் ஆண்டிற்கான இயற்பியல் நோபல் பரிசு அக்டோபர் 2-ம் திகதி அறிவிக்கப்பட்டது. லேசர் இயற்பியலில் செய்த அரும்பெரும் பணிக்காக டோனா ஸ்ட்ரிக்க்லண்ட் ( Donna Strickland ), ஜெரார்ட் மௌரௌ ( Gerard Mourou )…

Continue Reading
Close Menu