பரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்

வேதியியல்

             வேதியியல் நோபல் பரிசை நோபல் தேர்வு குழு ( Swedish Academy of Sciences ) அக்டோபர் 3-ம் திகதி அறிவித்தது. இந்த பரிசின் ஒரு பாதியை கலிபோர்னியா பல்கலைக்கழகத்தைச் சேர்ந்த பிரான்ஸ் ஆர்னோல்டும் மற்றொரு பகுதியை மிஸ்ஸவ்ரி பல்கலைக்கழகத்தின் ஜார்ஜ் ஸ்மித் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ் பல்கலைக்கழகத்தின் கிரிகோரி வின்டரும் பகிர்ந்துக்கொள்வார்கள். The Nobel Prize in Chemistry 2018 was divided, one half awarded to … Read moreபரிணாம வளர்ச்சி பெற்றுத்தந்த மூன்று நோபல் பரிசுகள்

லேசர் கொண்டு மாற்றம் புரிந்தவர்கள்

இயற்பியல்

        2018-ம் ஆண்டிற்கான இயற்பியல் நோபல் பரிசு அக்டோபர் 2-ம் திகதி அறிவிக்கப்பட்டது. லேசர் இயற்பியலில் செய்த அரும்பெரும் பணிக்காக டோனா ஸ்ட்ரிக்க்லண்ட் ( Donna Strickland ), ஜெரார்ட் மௌரௌ ( Gerard Mourou ) மற்றும் ஆர்தர் அஷ்கின் ( Arthur Ashkin ) ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. உலகளவில் புகழ்பெற்ற இந்த நோபல் பரிசின் ஒரு பாதியை ஆர்தரும் மற்றொரு பாதியை டோனா மற்றும் ஜெரார்ட் பகிர்ந்துக் கொள்வார்கள். இயற்பியல் … Read moreலேசர் கொண்டு மாற்றம் புரிந்தவர்கள்