ஃபால்கான் ஹெவி-ஸ்பெஸ் எக்ஸ்-இன் மற்றுமொரு சாதனை
ஃபால்கான் ஹெவி ராக்கெட் Courstey:NASA

ஃபால்கான் ஹெவி-ஸ்பெஸ் எக்ஸ்-இன் மற்றுமொரு சாதனை

பிப்ரவரி 6,2018-ம் நாள் விண்வெளி மற்றும் விண்வெளி ஆய்வு மீது மோகம் கொண்டவர்களுக்கு ஒரு சிறந்த நாளாகவே இருந்தது.எலன் மசுக் தலைமையிலான ஸ்பெஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய நீண்ட நாள் திட்டமான ஃபால்கான் ஹெவி ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக  விண்ணில் செலுத்தியது.இதன் மூலம் செவ்வாய் கோளிற்கு…

Continue Reading
Close Menu